Google hledávání na tomto webu:

   

Vánoční jarmark a Nadace Dobrý Anděl
 

Na Vánočním jarmarku, který se konal 12.12.2019 bylo vybráno celkem 65 708,-Kč.Rodiče byli štědří a vybrala se opět velká finanční částka, za kterou všem děkujeme.Tyto finance budou rozděleny mezi tři rodiny z Chebska.Každá rodina dostane celkem 21 900,-Kč /12 měsíců budou dostávat 1 825,-Kč/.
1. rodina - příběh 6019:
V západočeském městě Cheb žije čtyřčlenná rodina. Rodiče pečují o dvě dcery, bohužel mladší, které jsou čtyři roky se potýká s celou řadou vážných onemocnění. Dívka má mozkovou a mozečkovou atrofii, mozečkový syndrom, centrální hypotonický syndrom, středně těžkou mentální retardaci, epilepsii, a další onemocnění.Příspěvky od Dobrých andělů rodině pomohou hradit časté rehabilitace, terapii, logopedii, tedy vše, co dívku může posunout v jejím vývoji.
2. rodina - příběh 6458:
Rodiče z Chebska společně pečují o osmiletou a dvouletou dívku. Osmiletá dcera se od narození potýká s kombinovaným onemocněním. Trápí ji těžká mentální retardace, atypický autismus, vrozená oboustranná hluchota, porucha příjmu potravy, levostranná hemiparéza, porucha vývoje řeči, CMV infekce.Příspěvky rodině pomohou s hrazením potřebných terapií a rehabilitací s tím spojené i pohonné hmoty v rámci časté dopravy.
3. rodina - příběh 6525:
Manželé z Chebska pečují o sedmiletá dvojčátka. Jeden z chlapců trpí leukoencefalopatií. Jedná se o vzácné demyelinizační onemocnění centrálního nervového systému. Nemoc se u něj projevila tím, že před svým třetím rokem začal být zcela apatický k jakékoliv aktivitě, s rodinou přestal zcela komunikovat, chyběla mu chuť k jídlu, pití a přestal se úplně pohybovat. Jediný pohyb, který v současné době umí sám udělat je lezení po čtyřech, v chodítku ujde pár kroků. Maminka nebo tatínek mu musí být nápomocni při všech úkonech.Tak jako u předchozích rodin, příspěvky pomohou rodině s úhradou rehabilitací a terapií.
Doufáme, že tyto finanční příspěvky alespoň trochu pomohou rodinám překonat tuto nelehkou situaci.

(L. Pirošíková)

   

Aktuality

Recitační soutěž a OČJ

Olympiáda v českém jazyce - okresní kolo

Příběhy našich sousedů 2023/24

Školní kolo Olympiády v anglickém Jazyce

Projektový den z fyziky

Olympiáda v českém jazyce

Návštěva v Planetáriu Cheb a Plzeň

4.C rozsvítila vánoční strom v Mnichově

Putování českou historií- Klášter Teplá, Synagoga

Jak na louce vyrostl svetr - 5. A

Aktuality 2021/2022
Aktuality 2020/2021
Aktuality 2019/2020
Aktuality 2018/2019
Aktuality 2017/2018
Aktuality 2016/2017
Aktuality 2015/2016
Aktuality 2014/2015
Aktuality 2013/2014
Aktuality 2012/2013
Aktuality 2011/2012
Aktuality 2010/2011

 
         
 

Za tuto stránku zodpovídá: L. Pirošíková    Stránka vytvořena: 20.01.2020

    © Škola JIH Mariánské Lázně