Google hledávání na tomto webu:

   

Vánoční jarmark a Nadace Dobrý Anděl
 

Na Vánočním jarmarku, který se konal 12.12.2019 bylo vybráno celkem 65 708,-Kč.Rodiče byli štědří a vybrala se opět velká finanční částka, za kterou všem děkujeme.Tyto finance budou rozděleny mezi tři rodiny z Chebska.Každá rodina dostane celkem 21 900,-Kč /12 měsíců budou dostávat 1 825,-Kč/.
1. rodina - příběh 6019:
V západočeském městě Cheb žije čtyřčlenná rodina. Rodiče pečují o dvě dcery, bohužel mladší, které jsou čtyři roky se potýká s celou řadou vážných onemocnění. Dívka má mozkovou a mozečkovou atrofii, mozečkový syndrom, centrální hypotonický syndrom, středně těžkou mentální retardaci, epilepsii, a další onemocnění.Příspěvky od Dobrých andělů rodině pomohou hradit časté rehabilitace, terapii, logopedii, tedy vše, co dívku může posunout v jejím vývoji.
2. rodina - příběh 6458:
Rodiče z Chebska společně pečují o osmiletou a dvouletou dívku. Osmiletá dcera se od narození potýká s kombinovaným onemocněním. Trápí ji těžká mentální retardace, atypický autismus, vrozená oboustranná hluchota, porucha příjmu potravy, levostranná hemiparéza, porucha vývoje řeči, CMV infekce.Příspěvky rodině pomohou s hrazením potřebných terapií a rehabilitací s tím spojené i pohonné hmoty v rámci časté dopravy.
3. rodina - příběh 6525:
Manželé z Chebska pečují o sedmiletá dvojčátka. Jeden z chlapců trpí leukoencefalopatií. Jedná se o vzácné demyelinizační onemocnění centrálního nervového systému. Nemoc se u něj projevila tím, že před svým třetím rokem začal být zcela apatický k jakékoliv aktivitě, s rodinou přestal zcela komunikovat, chyběla mu chuť k jídlu, pití a přestal se úplně pohybovat. Jediný pohyb, který v současné době umí sám udělat je lezení po čtyřech, v chodítku ujde pár kroků. Maminka nebo tatínek mu musí být nápomocni při všech úkonech.Tak jako u předchozích rodin, příspěvky pomohou rodině s úhradou rehabilitací a terapií.
Doufáme, že tyto finanční příspěvky alespoň trochu pomohou rodinám překonat tuto nelehkou situaci.

(L. Pirošíková)

   

Aktuality

Slavnostní předávání vysvědčení 28.6.2024

Deváťáci navštívili Anglii (a kousek Walesu)

Putování po historických památkách.

Exkurze do ZOO v Plzni

Exkurze na farmu u Chebu

Návštěva muzea 2.A

Za virtuální realitou do chladící věže Temelína

Exkurze za uměním v Praze: Bílkova vila & Lumia Gallery

Návštěva Techmánie v Plzni 2.A

Tvořivá dílna 2.A

Aktuality 2021/2022
Aktuality 2020/2021
Aktuality 2019/2020
Aktuality 2018/2019
Aktuality 2017/2018
Aktuality 2016/2017
Aktuality 2015/2016
Aktuality 2014/2015
Aktuality 2013/2014
Aktuality 2012/2013
Aktuality 2011/2012
Aktuality 2010/2011

 
         
 

Za tuto stránku zodpovídá: L. Pirošíková    Stránka vytvořena: 20.01.2020

    © Škola JIH Mariánské Lázně