Google hledávání na tomto webu:

   

Velké pátrání aneb Na stopě vody v naší sklenici
 

S Ekotýmem jsme se koncem září vydali na „Velké pátrání aneb Na stopě vody v naší sklenici“. Tento úkol pro zapojené školy vyhlásilo Recyklohraní aneb Ukliďme si svět ve spolupráci se společností VEOLIA. Co vše se musí stát, než si vodu napustíme z kohoutku do sklenice?
S touto otázkou nám velice ochotně pomohl pan Korol, technolog společnosti Chevak Cheb, a. s., která zajišťuje dodávku pitné vody pro Mariánské Lázně a okolí. A co jsme zjistili?
V letech 1894 až 1896 byla na Kamenném potoce vybudována naprosto unikátní kamenná zděná hráz vysoká 16,5 metru. Nikde jinde na českém území dosud taková hráz nestála. Po uvedení přehrady do provozu se však brzy zjistilo, že ani 93 tisíc metrů krychlových vody nebude městu stačit, a tak byla hráz zvýšena o tři metry. Kvůli statice pak byla z obou stran zasypána a stala se tak součástí okolní krajiny. Zároveň s prameništi je zdrojem pitné vody pro Mariánské Lázně.
Pokud se stane, že v údolní nádrži je méně vody nebo že se její kvalita zhorší, zapnou se čerpadla na nedaleké nádrži Podhora a přes rozstřikovací ventily dopadá do staré nádrže pět vodních vějířů.
V roce 1930 pak bylo dokončeno největší vodárenské dílo – vodovod Dyleň, které zajistilo rozšíření kapacity pitné vody pro město. Část tohoto vodovodu je technickým unikátem. Voda je přivedena z úpatí Dyleně nad obcí Háj (Vysoká) do vodojemu Carola (nad hřbitovem Mariánské Lázně).  Voda teče z kopce a do kopce 12,6 km bez čerpání a klidně vyvěrá v nátokové „kašně“.
Současně se stavbou přehrady v období 1895-6 se postupně budovaly objekty i rozvody pitné a užitkové vody ve městě. Rozvody užitkové vody byly zásobeny z přehrady a rozvody pitné vody ze zdrojů podzemních vod.
V letech 1960 až 1965 se v Mariánských Lázních změnil celý systém zásobení vodou, který spočíval v postavení úpravny vody pod přehradou, nových napájecích řadů a zásobních vodojemů. Složitý dvojí rozvod vody byl částečně nahrazen a druhé potrubí bylo odstaveno. Tak se voda dostává až do našich domácností a my si můžeme napustit skleničku kvalitní a chuťově vynikající vody!
Vodárenskou infrastrukturu pak doplňuje kanalizační soustava zakončena centrální čistírnou odpadních vod Mariánské Lázně u Chotěnova. Tam je přiváděno 95 % odpadních vod. Vyčištěná voda je nakonec odváděna do Kosového potoka.
A proč se vodou zabýváme? Více jak 3/4 povrchu naší „modré planety“ zaujímá voda. Přes 97 % této vody je přitom slané, sladkou vodu tvoří necelá 3 %. Z těchto 3 % pak pouhé 0,007 % tvoří voda pitná! Myslíme si tedy, že se skutečně vyplatí si toto malé procento, pro život tak potřebné tekutiny, chránit.
„Prazákladem všeho dění a zjevování je voda.“ Thales z Miletu

(Z. Gallová)

   

Aktuality

Slavnostní předávání vysvědčení 28.6.2024

Deváťáci navštívili Anglii (a kousek Walesu)

Putování po historických památkách.

Exkurze do ZOO v Plzni

Exkurze na farmu u Chebu

Návštěva muzea 2.A

Za virtuální realitou do chladící věže Temelína

Exkurze za uměním v Praze: Bílkova vila & Lumia Gallery

Návštěva Techmánie v Plzni 2.A

Tvořivá dílna 2.A

Aktuality 2021/2022
Aktuality 2020/2021
Aktuality 2019/2020
Aktuality 2018/2019
Aktuality 2017/2018
Aktuality 2016/2017
Aktuality 2015/2016
Aktuality 2014/2015
Aktuality 2013/2014
Aktuality 2012/2013
Aktuality 2011/2012
Aktuality 2010/2011

 
         
 

Za tuto stránku zodpovídá: Z. Gallová    Stránka vytvořena: 04.12.2020

    © Škola JIH Mariánské Lázně