Aktuální informace
    - 2019/20
    - 2018/19    - 2014/15
    - 2017/18    - 2013/14
    - 2016/17    - 2012/13
    - 2015/16    - 2011/12

Základní informace

Potřeby žáka v ŠD

Zájmové kroužky

Akce připravované
    - 2019/20
    - 2018/19    - 2014/15
    - 2017/18    - 2013/14
    - 2016/17    - 2012/13
    - 2015/16    - 2011/12

Akce - vyhodnocení
    - 2019/20   
    - 2018/19    - 2014/15
    - 2017/18    - 2013/14
    - 2016/17    - 2012/13
    - 2015/16    - 2011/12

Projekty
    - 2019/20
    - 2018/19    - 2014/15
    - 2017/18    - 2013/14
    - 2016/17    - 2012/13
    - 2015/16    - 2011/12

Spolupráce s rodiči

Vnitřní řád školní družiny (PDF)

Školní vzdělávací program družiny - ŠVP (PDF)


Google hledávání na tomto webu:

   

Návštěva Městské knihovny Mariánské Lázně - Čtenářské kluby při ŠD
 

V rámci čtenářských klubů jsme navštívili, ve středu dne 4. prosince, Městskou knihovnu v Mariánských Lázních, se kterou jsme tento rok navázali spolupráci, protože jsme se zapojili do projektu "Lovci perel". Všechny děti se do knihovny velmi těšily a vzaly si s sebou knihy, které již přečetly. Za každou přečtenou knihu pak navlékly perličku pro svůj tým. Paní knihovnice Lazebníčková, z oddělení pro děti a mládež, si pro ně připravila velice hezký program. Nejdříve vyluštily pohádkové hádanky, poté si prohlédly prostory oddělení dětské literatury a nakonec si vybraly knihy pro další četbu (perlorodky).

Od paní knihovnice dostaly všechny velikou zaslouženou pochvalu za vzorné chování. Dětem se v knihovně velmi líbilo a budou se tam jistě rády vracet.

Doufáme, že láska ke knihám je bude provázet celý život. Těšíme se na další návštěvu!!

   

Aktuality

Recitační soutěž a OČJ

Olympiáda v českém jazyce - okresní kolo

Příběhy našich sousedů 2023/24

Školní kolo Olympiády v anglickém Jazyce

Projektový den z fyziky

Olympiáda v českém jazyce

Návštěva v Planetáriu Cheb a Plzeň

4.C rozsvítila vánoční strom v Mnichově

Putování českou historií- Klášter Teplá, Synagoga

Jak na louce vyrostl svetr - 5. A

Aktuality 2021/2022
Aktuality 2020/2021
Aktuality 2019/2020
Aktuality 2018/2019
Aktuality 2017/2018
Aktuality 2016/2017
Aktuality 2015/2016
Aktuality 2014/2015
Aktuality 2013/2014
Aktuality 2012/2013
Aktuality 2011/2012
Aktuality 2010/2011

 
         
 

Za tuto stránku zodpovídá: E. Zdrhová    Stránka vytvořena: 08.12.2019

    © Škola JIH Mariánské Lázně