Kontaktní údaje

Povinné informace dle zákona 106/1999 Sb. a Vyhlášky č. 442/2006 Sb.

Úřední hodiny

Zaměření výuky

Aktuální školní rok

Dokumenty školy

Školská rada

Ekotým

Žákovský parlament JIŽANÉ

Školní poradenské pracoviště

Rada rodičů

Projekty školy

90 let školy JIH

Transparentní účet

GDPR


Google hledávání na tomto webu:

   

EKOTÝM – ZŠ JIH
 

Naše škola je zapojena do mezinárodní vzdělávacího programu Ekoškola.
Cílem tohoto programu je vést žáky ke snižování a zlepšování ekologického dopadu školy na životní prostředí a zlepšování životního prostředí školy a jejího okolí.
Program probíhá v 52 zemích a více než 25 000 škol.
Máme 2 základní témata, která se snažíme udržovat: Odpady a prostředí školy.
Náš tým se snaží vylepšit školu tím, že jsme zavedli například popelnice na třídění odpadu, zalévání rostlin na chodbách a pořádek ve škole i okolo školy.
Naše škola je zapojená také v programu Recyklohraní, kde byla vyhlášena "podzimní sběrová kampaň se soutěží a také soutěž Věnuj mobil a pojeď do ZOO!", která končí 15.11.2019. Výsledky budou vyhlášeny do 31.1. 2020. Ve sběru a třídění samozřejmě pokračujeme i nadále!
Tento rok jsme přibrali nové členy, aby bylo zajištěno pokračování ekotýmu. Snažíme se pokračovat v tom, v čem jsme skončili minulý rok a zároveň navázat na roky předchozí (viz fotografie). Tímto bychom také rádi poděkovali paní učitelce Cafourkové za zkrášlení „chodníčku“ na dvoře školy a paní ředitelce Baumgartnerové za podporu.

Za Ekotým ZŠ Jih
Lada Piskáčková, Lenka Szitaiová, Klaudie Kováčová a Jan Vízner.

   

Aktuality

Recitační soutěž a OČJ

Olympiáda v českém jazyce - okresní kolo

Příběhy našich sousedů 2023/24

Školní kolo Olympiády v anglickém Jazyce

Projektový den z fyziky

Olympiáda v českém jazyce

Návštěva v Planetáriu Cheb a Plzeň

4.C rozsvítila vánoční strom v Mnichově

Putování českou historií- Klášter Teplá, Synagoga

Jak na louce vyrostl svetr - 5. A

Aktuality 2021/2022
Aktuality 2020/2021
Aktuality 2019/2020
Aktuality 2018/2019
Aktuality 2017/2018
Aktuality 2016/2017
Aktuality 2015/2016
Aktuality 2014/2015
Aktuality 2013/2014
Aktuality 2012/2013
Aktuality 2011/2012
Aktuality 2010/2011

 
         
 

Za tuto stránku zodpovídá: Z. Gallová    Stránka vytvořena: 14.11.2019

    © Škola JIH Mariánské Lázně