Kontaktní údaje

Povinné informace dle zákona 106/1999 Sb. a Vyhlášky č. 442/2006 Sb.

Úřední hodiny

Zaměření výuky

Aktuální školní rok

Dokumenty školy

Školská rada

Ekotým

Žákovský parlament JIŽANÉ

Školní poradenské pracoviště

Rada rodičů

Projekty školy

90 let školy JIH

Transparentní účet

GDPR


Google hledávání na tomto webu:

   

Třídění odpadu v Mariánských Lázních
 

Kontejnery na třídění plastu, papíru, skla, textilu a drobných elektrospotřebičů určitě znáte.
Od léta 2018 jsou v Mariánských Lázních k dispozici také popelnice na třídění hliníku. Do těchto třídících nádob nepatří kovové plechovky a kovový odpad. Ten je možné vhazovat do kontejnerů na plasty, odkud je tříděn.
Letos v lednu pak přibyly popelnice na jedlé oleje a tuky, které se vhazují v použitých uzavřených PET obalech.
Přibližně od dubna do října jsou k dispozici také kontejnery na bioodpad, který nepatří do komunálního odpadu.
Další novinkou je to, že v naší škole vzniklo sběrné místo pro vysloužilé světelné zdroje - lineární zářivky, kompaktní zářivky (= úsporné žárovky), výbojky, LED žárovky. Do zpětného odběru nepatří běžné, reflektorové a halogenové žárovky, ty je možné vyhodit do směsného odpadu. Neobsahují nebezpečné látky, tudíž nepředstavují ekologické riziko a dle legislativy jsou z povinnosti zpětného odběru vyňaty.

Zde jsou odkazy na podrobnější informace:
Použité oleje z domácností:
https://www.muml.cz/novinky/pouzite-oleje-z-domacnosti-2004cs.html?ftresult=jedlé+oleje
Umístění nádob na tříděný odpad:
https://www.muml.cz/mesto-a-jeho-sprava/zivotni-prostredi/odpadove-hospodarstvi/seznamy-umistenych-nadob-na-trideny-odpad/?ftresult=bioodpad

   

Aktuality

Recitační soutěž a OČJ

Olympiáda v českém jazyce - okresní kolo

Příběhy našich sousedů 2023/24

Školní kolo Olympiády v anglickém Jazyce

Projektový den z fyziky

Olympiáda v českém jazyce

Návštěva v Planetáriu Cheb a Plzeň

4.C rozsvítila vánoční strom v Mnichově

Putování českou historií- Klášter Teplá, Synagoga

Jak na louce vyrostl svetr - 5. A

Aktuality 2021/2022
Aktuality 2020/2021
Aktuality 2019/2020
Aktuality 2018/2019
Aktuality 2017/2018
Aktuality 2016/2017
Aktuality 2015/2016
Aktuality 2014/2015
Aktuality 2013/2014
Aktuality 2012/2013
Aktuality 2011/2012
Aktuality 2010/2011

 
         
 

Za tuto stránku zodpovídá: Z. Gallová    Stránka vytvořena: 21.01.2020

    © Škola JIH Mariánské Lázně